Algemene Leden Vergadering MTTV ’72

Nu de huidige corona-maatregelen weer wat meer ruimte bieden, willen we de Algemene Ledenvergadering houden in het zaaltje bij de sportkantine van De Weijer. Dit zaaltje biedt voldoende ruimte om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Alle leden van MTTV ’72 zijn uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 6 juli a.s. om 19:45 uur in de sportkantine van ‘De Weijer’. Wij, als bestuur, vinden de mening van alle leden erg belangrijk.

In verband met de ALV zijn er die avond geen trainingen.

< terug