MTTV ’72 update

Hierbij weer even een korte update vanuit het bestuur van MTTV ’72. Het is helaas nog niet mogelijk om binnen te sporten en we hebben er op dit moment ook nog geen zicht op wanneer dit wel weer kan. Zodra we groen licht krijgen dat binnen sporten weer is toegestaan en de sporthal weer geopend is, zullen we jullie informeren.  

Normaal gesproken zou rond deze tijd de Algemene Leden Vergadering (ALV) van MTTV ’72 gehouden worden. Vanwege het Corona-virus is het op dit moment niet mogelijk om met veel mensen samen te komen. Wij willen de ledenvergadering liever niet online plaats laten vinden, dus hebben we besloten de ALV nog even uit te stellen. Volgens de statuten dient de ALV binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar plaats te vinden. Als het weer mogelijk is om met meerderen samen te komen, zullen we de ALV gaan plannen. Mocht dat niet binnen de 6 maanden blijken te gaan lukken, dan zullen we in overleg met de leden of de ALV op een later moment kan worden gehouden of toch digitaal zal plaatsvinden.

< terug