Overlijdensbericht Pieter van Aerle

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling
overlijden van ons zeer gewaardeerd lid Pieter van Aerle.

Pieter was een zeer geliefd lid van onze vereniging, die altijd bereid was zich in te zetten voor de vereniging. Hij was enkele jaren lid van het bestuur, haalde regelmatig mee oud papier op en was de man van de tombola’s. We zullen zijn gezelligheid en enthousiasme tijdens de tafeltennisavonden gaan missen.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw Ria en zonen Brian en Nick en naaste familieleden.

Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Bestuur en leden MTTV ’72

< terug