Voorjaarscompetitie beëindigd

Vandaag kregen we onderstaand bericht vanuit de NTTB Zuidwest over het beëindigen van de voorjaarscompetitie

Bericht NTTB Zuidwest

De regering heeft in overleg met het RIVM en de GGD besloten om alle bijeenkomsten ongeacht het aantal personen dat aanwezig is te verbieden tot en met 1 juni 2020. Hieronder vallen ook alle sportwedstrijden en trainingen.

Als gevolg hiervan heeft de NTTB besloten de landelijke competitie per direct te beëindigen. En adviseert de afdeling dit ook te doen. Wij als afdeling hebben besloten dit advies op te volgen en beëindigen per direct de competitie, dit geldt zowel voor de jeugd- als seniorencompetitie.

Wat heeft bovenstaande tot gevolg:

  1. Alle nog te spelen wedstrijden van de voorjaarscompetitie 2020 komen te vervallen. 2. Alle gespeelde wedstrijden worden nietig verklaard. 3. De promotie en degradatie van de najaarscompetitie 2019 zijn van kracht voor de indeling van de najaarscompetitie 2020, mits teams niet dusdanig gewijzigd worden dat de teamrating sterk verandert. 4. De indeling van de voorjaarscompetitie 2020 dient als leidraad voor de indeling van de najaarscompetitie 2020. Dit zou kunnen betekenen dat dezelfde teams in een poule komen te zitten, echter gaan we de competitie niet 1 op 1 overnemen. Dit maakt het mogelijk om sterk gewijzigde teams omhoog of omlaag te zetten en nieuwe teams toe te voegen. 5. Alle verenigingen dienen de teams opnieuw aan te melden in NAS. Helaas is het technisch niet mogelijk om de teams van de voorjaarscompetitie te kopiëren naar de najaarscompetitie. Daarnaast moeten verenigingen teams kunnen wijzigen in het geval spelers stoppen of er nieuwe spelers moeten worden toegevoegd, dus ook als je géén wijzigingen in je teams hebt dienen de teams opnieuw ingevoerd te worden. 6. Mededelingen omtrent de teamopgave voor de najaarscompetitie 2020 zullen snel worden bekend gemaakt. Hierin staat dan ook in wat de uiterlijke datum is om teams in te voeren in NAS. 7. De nieuwe speeldata voor de najaarscompetitie 2020 zullen wij u spoedig bekend maken.

Voor wat betreft de jeugd zijn de hierboven genoemde punten 3 en 4 niet van toepassing. In verband met de overgang van jeugdspelers naar de senioren en of de wijziging van de leeftijdscategorie maakt dat de jeugdcompetitie hoe dan ook opnieuw moet worden ingedeeld.

Op het moment van het schrijven van deze memo is het nog niet bekend hoe de landelijke jeugdcompetitie het stoppen van de competitie gaat oplossen. Eventuele mededelingen hierover worden via de website van de NTTB bekend gemaakt.

Uiteraard betreuren wij dit besluit te hebben moeten nemen, maar in het belang van ieders gezondheid konden wij niet anders. Niet alleen het virus noopt ons deze beslissing te nemen, maar ook de tijdsdruk om de competitie op een fatsoenlijke manier uit te kunnen spelen, mocht de regering besluiten na 1 juni het spelen van sportwedstrijden weer vrij te geven.

Wij wensen iedereen veel succes en sterkte in deze moeilijke periode en hopen iedereen in de najaarscompetitie gezond achter de tafel te zien. STAY SAFE!!!!

Wij hopen u hiermee voldoende in kennis gesteld te hebben. Mocht u als wedstrijdsecretaris nog vragen hebben, dan vernemen wij graag van u. Gelieve uw leden op het hart te drukken ons niet persoonlijk te contacteren, maar eventuele vragen via u te stellen.

Met vriendelijke sportgroet,

Ronald Brekelemans JCL Alexander Heil SCL

< terug